Title

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza:

Zaproszenie do składania ofert w ramach zapytania ofertowego:

„Dostawa środków antyseptycznych i dezynfekujących na potrzeby SP ZOZ w Łapach

Numer postępowania: DAO.262.ZO.9/2019

Edytowano 30.10.2019

Edytowano 31.10.2019

Edytowano 06.11.2019

Edytowano 18.11.2019

Skip to content