Title

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza:

Zaproszenie do składania ofert w ramach zapytania ofertowego:

„Dostawa środków czystościowych na potrzeby SP ZOZ w Łapach”

Numer postępowania: DAO.262.ZO.8/2019

Edytowano 29.10.2019

Edytowano 31.10.2019

Edytowano 14.11.2019

Edytowano 20.11.2019

Skip to content