Zapytanie ofertowe

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza:

Zaproszenie do składania ofert w ramach zapytania ofertowego:

Dostawa środków czystości na potrzeby SP ZOZ w Łapach

Edytowano 26.08.2020

Edytowano 27.08.2020

Edytowano 04.09.2020

Skip to content