Zapytanie ofertowe na sukcesywna dostawę środków czystości na potrzeby SP ZOZ w Łapach (Demo)

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczące:   Dostawa środków czystości na potrzeby  SP ZOZ w Łapach

nr sprawy: SP ZOZ VII/6/2017/ZO

Zapytanie ofertowe

Załączniki

Otwarcie Ofert
Edytowano 06.09.2017

Ogłoszenie wyników

Zapytanie ofertowe dotyczące pakiet nr 1 – uzupełnienie
Edytowano 12.09.2017

Odpowiedzi na pytania- dot. pakiet nr 1 uzupełnienie
Edytowano 13.09.2017

Otwarcie ofert- dot. pakiet nr 1 uzupełnienie
Edytowano 15.09.2017

Ogłoszenie wyników
Edytowano 15.09.2017

Oryginały pobieranych dokumentów są opatrzone podpisem Dyrektora SP ZOZ w Łapach i są do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Skip to content