Zapytanie ofertowe

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza:

Zaproszenie do składania ofert w ramach zapytania ofertowego:

„Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek”

Numer postępowania: DAO.262.1/2020/ZO

Edytowano 15-01-2020

Edytowano 17.01.2020

Edytowano 21.01.2020

Edytowano 22.01.2020

Edytowano 23.01.2020

Edytowano 29.01.2020

Edytowano 04.02.2020

Edytowano 05.02.2020

Skip to content