„Modernizacja wejścia głównego i podjazdu dla niepełnosprawnych budynku mieszczącego Zespół Poradni i Rehabilitacji SP ZOZ w Łapach przy ul. Piaskowej 9”
(Znak postępowania: ZP/42/2022/TP)

Skip to content