Zakup i dostawa produktów farmaceutycznych – leków dla SP ZOZ w Łapach (Demo)

Nr sprawy: ZP/11/2017/PN

„Zakup i dostawa produktów farmaceutycznych – leków dla SP ZOZ w Łapach”

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy

Załącznik nr 2 – IPPU

Załącznik nr 3 – Oferta

Załącznik nr 4 – Oświadczenie GK

Załącznik nr 5 – Formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia 

Odpowiedź na pytania – część pierwsza

Odpowiedź na pytania – część druga
Edytowano 19.12.2017

Otwarcie ofert
Edytowano 3.01.2018

Unieważnienie
Edytowano 25.01.2018

Wyniki
Edytowano 20.02.2018

Oryginały pobieranych dokumentów są opatrzone podpisem Dyrektora SP ZOZ w Łapach i są do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Skip to content