Zapytanie ofertowe

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza:

Zaproszenie do składania ofert w ramach zapytania ofertowego:

„Usługi transportowe ambulansem pod opieką lekarską lub ratownikiem medycznym na rzecz SP ZOZ w Łapach”

Numer postępowania: DAO.262.12/2019/ZO

Edytowano 24.12.2019

Edytowano 31.12.2019

Skip to content