Przetarg

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza:

Przetarg pisemny nieograniczony:

„Dostawa materiałów opatrunkowych i diagnostycznych na potrzeby SP ZOZ w Łapach”

(Znak postępowania: ZP/2/2020/PN)

Edytowano 22.01.2020

Edytowano 22.01.2020

Edytowano 24.01.2020

Edytowano 27.01.2020

Edytowano 27.01.2020

Edytowano 28.01.2020

Edytowano 31.01.2020

Edytowano 05.02.2020

Edytowano 21.02.2020

Edytowano 26.02.2020

Edytowano 04.03.2020

Edytowano 05.03.2020

Edytowano: 05.03.2020

Edytowano 30.03.2020

Skip to content