ZP/10/2020/PN

Zakup i dostawa sprzętu medycznego oraz wyposażenia w ramach projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy
wybranych grup zawodowych w SP ZOZ w Łapach”OFERTY NALEŻY SKŁADAĆ ZA POŚREDNICTWEM E-PUAP.

Edytowano 20.05.2020

Edytowano 09.06.2020

Edytowano 09.06.2020

Edytowano 10.06.2020

Edytowano 08.07.2020

Edytowano 16.07.2020

Edytowano 23.07.2020

Skip to content