Przetarg Nieograniczony – Dostawa sterylizatora parowego ze stacją uzdatniania wody wraz z montażem i uruchomieniem urządzenia oraz przeszkoleniem personelu Zamawiającego (Demo)

Dostawa sterylizatora parowego ze stacją uzdatniania wody wraz z montażem i uruchomieniem urządzenia oraz przeszkoleniem personelu Zamawiającego; Nr sprawy: ZP/8/2016/PN

Oryginały pobieranych dokumentów są opatrzone podpisem Dyrektora SP ZOZ w Łapach i są do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

OGŁOSZENIE

SIWZ

Załącznik nr 1 – Parametry Wymagalne

Załącznik nr 2 – Formularz Ofertowy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy z art. 22 ust.1

Załącznik nr 4 – Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej

Załącznik nr 5 – Wzór Umowy

Załącznik nr 6 – Oświadczenie Wykonawcy w sprawie obowiązku podatkowego

Wyjaśnienie i modyfikacja SIWZ – 11.10.2016 r.

Skip to content