Zapytanie ofertowe dot. ”modernizacji kotłowni” (Demo)

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza:

Zaproszenie do składania ofert w ramach zapytania ofertowego 

dotyczące modernizacji kotłowni polegającej na dostawie i montażu kotła centralnego ogrzewania wraz z osprzętem i robotami towarzyszącymi na potrzeby SP ZOZ w Łapach

Numer postępowania DAO.262.ZO.9/2018

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 pfu modernizacja kotłowni
Załącznik nr 2-oferta
Załącznik nr 3-IPPU
Załącznik nr 4-oświadczenie

Otwarcie ofert
Edytowano 24-10-2018

Zawiadomienie o wyborze oferty
Edytowano 25-10-2018