Zapytanie ofertowe: „Wykonanie usługi przeglądów i konserwacji urządzeń medycznych na potrzeby SPZOZ w Łapach”

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza:

Zaproszenie do składania ofert w ramach zapytania ofertowego:

„Wykonanie usługi przeglądów i konserwacji urządzeń medycznych
na potrzeby SPZOZ w Łapach”

Numer postępowania: DAO.262.ZO.4/2019

Zmianie uległ termin składania oraz otwarcia ofert.

TERMIN SKŁADANIA OFERT:

16.08.2019 r. godzina 10:00

OTWARCIE OFERT:

16.08.2019 r. godzina 10:15

Edytowano 07.08.2019

Edytowano 13.08.2019

Edytowano 20.08.2019

Edytowano 29.08.2019

Skip to content