Zamówienie – Dostawa materiałów i sprzętu jednorazowego użytku (Demo)


Ogłoszenie nr 549255-N-2018 z dnia 2018-04-23 r. 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach: „Dostawa materiałów i sprzętu jednorazowego użytku na potrzeby SP ZOZ w Łapach”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1 – Oferta

Załącznik nr 2 – Formularz asortymentowo-cenowy

Załącznik nr 3 – Istotne postanowienia przyszłej umowy

Załącznik nr 4 – Oświadczenie

Załącznik nr 5 – Oświadczenie

Załącznik nr 6 – Oświadczenie GK

Załącznik nr 7 – Zobowiązanie do oddania do dyspozycji zasobów

Ogłoszenie o zmianie terminu

Zmiana terminu

Odpowiedzi na pytania
Edytowano 02.05.2018

Otwarcie ofert
Edytowano 08.05.2018

Wyniki
Edytowano 24.05.2018


Skip to content