Rozpoznanie cenowe

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza:

zaproszenie do składania ofert w ramach rozpoznania cenowego dot.:
Zakup i dostawa telefonów bezprzewodowych oraz telefonu komórkowego na potrzeby SP ZOZ w Łapach

Nr postępowania: DAO.262.RC.8/2019

Edytowano 12.11.2019

Skip to content