Ogłoszenie o przetargu – dostawa sprzętu (Demo)

DOSTAWA Sprzętu Medycznego Jednorazowego Użytku , Nr sprawy: ZP/7/2015.
OGŁOSZENIE
SIWZ
Zał. nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy
Zał. nr 2 – Formularz ofertowy
Zał. nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw
Zał. nr 4 – oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
Zał. nr 5 – Wzór umowy
Zał. nr 6 – oświadczenie dotyczace wyrobów medycznych

Pytania – Przetarg nieograniczony ZP-7-2015 (dodano 04-01-2016)

Wybór ofert  (dodano 22-01-2016)

Skip to content