Title

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza:

Przetarg pisemny nieograniczony:

„Zakup i dostawa specjalistycznych sprzętów oraz wyposażenia na potrzeby SPZOZ w Łapach”

(Znak postępowania: ZP/20/2019/PN)

Edytowano 11.09.2019

Edytowano 16.09.2019

Edytowano 27.09.2019

Edytowano 27.09.2019

Edytowano 02.10.2019

Edytowano 04.10.2019

Edytowano 14.10.2019

Edytowano 20.12.2019

Edytowano 02.01.2020

Skip to content