Zapytanie ofertowe

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza:

Zaproszenie do składania ofert w ramach zapytania ofertowego:

„Zakup i dostawa artykułów biurowych na potrzeby SP ZOZ w Łapach – uzupełnienie”

Edytowano 24.09.2020

Edytowano 24.09.2020

Edytowano 29.09.2020

Skip to content