Title

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza:

zaproszenie do składania ofert w ramach rozpoznania cenowego dot.:

Zakup i dostawa licencji na potrzeby SP ZOZ w Łapach

Numer postępowania: DAO.262.RC.5/2019

Edytowano 30.10.2019

Skip to content