Zapytanie ofertowe: „Dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą zbiorników i butli” (Demo)

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza:

Zaproszenie do składania ofert w ramach zapytania ofertowego dotyczące:

Dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą zbiorników i butli dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach. Płatność ryczałtowa

Numer postępowania DAO.262.ZO.11/2018

Zapytanie ofertowe
Zał. nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy
Zał. nr 2 – Oświadczenie
Zał. nr 3 – Ogólne warunki dostaw gazwó
Zał. nr 4 – Istatone postanowienia przyszłej umowy

Otwarcie ofert
Zawiadomienie o wyborze
Edytowano 28/12/2018

Skip to content