Zapytanie ofertowe "Poprawa dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej i jakości leczenia schorzeń, które są istotną przyczyną dezaktywizacji zawodowej osób dorosłych poprzez modernizację oraz wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną SP ZOZ w Łapach”, Postępowanie nr DZP.ZO.3/2023

zakup i dostawę komputerów stacjonarnych oraz drukarek, prowadzone w ramach realizacji  projektu: „Poprawa dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej i jakości leczenia schorzeń, które są istotną przyczyną dezaktywizacji zawodowej osób dorosłych poprzez modernizację oraz wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną SP ZOZ w Łapach”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/148922

Edytowano 17.03.2023

Skip to content