Zapytanie Ofertowe – Dostawa artykułów szewnych do SP ZOZ w Łapach (Demo)

Dostawa artykułów szewnych do SP ZOZ w Łapach; Nr sprawy: SP ZOZ VII/5/2016/ZO

Oryginały pobieranych dokumentów są opatrzone podpisem Dyrektora SPZOZ w Łapach  i są do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Zapytanie Ofertowe

Załącznik nr 1 – Formularz Asortymentowo – Cenowy – wersja edytowalna

Załącznik nr 2 – Formularz Ofertowy

Załącznik nr 3 – Wzór Umowy

Pytania i odpowiedzi do Zapytania Ofertowego – 07.09.2016 r.

Zawiadomienie o zmianie terminu składania ofert – 07.09.2016 r.

Wybór ofert – 14.09.2016 r.

Skip to content