Dostawa materiałów i sprzętu jednorazowego użytku na potrzeby SP ZOZ w Łapach (Demo)

Dostawa materiałów i sprzętu jednorazowego użytku na potrzeby SP ZOZ w Łapach

Nr sprawy: ZP/4/2017/PN

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1 – Oferta

Załącznik nr 2 – Pakiety jednorazowe

Załącznik nr 3 – Istotne postanowienia przyszłej umowy

Załącznik nr 4 – Oświadczenie

Załącznik nr 5 – Oświadczenie

Załącznik nr 6 – Oświadczenie GK

Odpowiedzi na pytania
Edytowano 12.04.2017


Odpowiedzi na pytania 2

Informacja o zmianie terminu składania ofert
Edytowano 13.04.2017

Otwarcie ofert
Edytowano 21.04.2017

Ogłoszenie wyników
Edytowano 04.05.2017

Oryginały pobieranych dokumentów są opatrzone podpisem Dyrektora SP ZOZ w Łapach i są do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Skip to content