Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach informuje o:

rozstrzygnięciu postępowania na
 „Opracowanie dokumentacji projektowej Oddziału chorób wewnętrznych i diabetologii”

przeprowadzonego zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
oraz  Regulaminem Udzielania Zamówień SP ZOZ w Łapach.

Skip to content