Opracowanie dokumentacji projektowej utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z lądowiskiem dla śmigłowców ratownictwa medycznego (Demo)

Ogłoszenie nr 589336-N-2017 z dnia 2017-09-15 r. 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach: „Opracowanie dokumentacji projektowej utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z lądowiskiem dla śmigłowców ratownictwa medycznego przy SP ZOZ w Łapach”

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1 – OPZ

Załącznik nr 1a – mapa

Załącznik nr 2 – IPPU

Załącznik nr 3 – oferta

Załącznik nr 4 – oświadczenie

Załącznik nr 5 – oświadczenie

Załącznik nr 6 – oświadczenie

Załącznik nr 7 – wykaz osób

Załącznik nr 8 – wykaz usług

Załącznik nr 9 – zobowiązanieOgłoszenie o zmianieOdpowiedzi na zapytania dot. wyjaśnienia treści SIWZ,Załacznik nr 1 rzutZałącznik nr 3 po zmianach
Edytowano 25.09.2017

Odpowiedzi na zapytania dot. wyjaśnień treści SIWZ, z dn. 27.09.2017
Edytowano 28.09.2017

Otwarcie ofert
Edytowano 03.10.2017

Ogłoszenie wyników
Edytowano 20.10.2017

Oryginały pobieranych dokumentów są opatrzone podpisem Dyrektora SP ZOZ w Łapach i są do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Skip to content