KOMUNIKAT

Białystok, 2021-02-26
KOMUNIKAT
            Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku, informuje, że w badaniu jakości wody pobranej dnia 16.02.2021r. (sprawozdanie z badań Nr LPW.9051.33.2021.138.65 z dnia 17.02.20201r.) z indywidualnego ujęcia wody Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach stwierdzono przekroczenie normatywu higienicznego w zakresie:
– Zapachu (chemiczny)
-azotyny – 0,15+/- 0.03 mg/l
W wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi stężenie azotynów w wodzie uzdatnionej wprowadzonej do sieci wodociągowej lub innych urządzeń dystrybucji nie może przekraczać wartości 0.10 mg/l, natomiast zapach powinien być akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian.
Trwają działania naprawcze mające na celu przywrócenie jakość wody zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
Podwyższona zawartość azotynów w wodzie może powodować methemoglobinemię u niemowląt karmionych butelką. W związku z powyższym dla niemowląt wskazanym byłoby jej rozcieńczanie wodą o niskiej zawartości azotanów/azotynów. Przez pozostałych konsumentów woda może być wykorzystywana do celów spożywczych bez ograniczeń. Przekroczona wartość zapachu w wodzie wpływa na zmianę jej właściwości organoleptycznych (pogarsza wygląd i smak wody). Nie stwarzają jednak zagrożenia dla zdrowia konsumentów i mogą byc wykorzystywane do celów spożywczych.
Zalecenia obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.
 
Skip to content