KOMUNIKAT

Białystok, 2021-02-12
KOMNUNIKAT
            Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku, informuje, że w badaniu jakości wody pobranej dnia 12.01.2021r. (sprawozdanie z badań Nr 12934/21/SOK z dnia 29.01.20201r.) z indywidualnego ujęcia wody Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach stwierdzono przekroczenie normatywu higienicznego w zakresie:
– manganu – 121μg/l
-żelaza 369 μg/l
W wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi wartości manganu nie powinna przekraczać 50 μg/l, a żelaza 200 μg/l
Trwają działania naprawcze mające na celu przywrócenie jakość wody zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
Podwyższona wartość manganu i żelaza w wodzie może pogarszać wygląd i smak wody. Spożywanie wody z indywidualnego ujęcia wody Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach przy ul. Janusza Korczaka 23 w Łapach o stwierdzonym stężeniu manganu i żelaza nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia osób z niej korzystających
Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu
Białystok 2021-02-12
Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Łapach
ul. Korczaka 23
18-100
HK.903.48.2021
              Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku przekazuje  w załączeniu aktualny komunikat o niewłaściwej jakości wody w indywidualnym ujęciu wody SP ZOZ Łapy, ul. Korczaka 23. Powyższy komunikat należy umieścić na stronie SP ZOZ Łapy,
              Sposób upowszechniania komunikatu powinien umożliwić bezzwłoczne zapoznanie się z nim konsumentów z obszaru, dla którego wydano komunikat       
Skip to content