Regulamin monitoringu

regulamin monitoringu

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA MONITORINGU WIZYJNEGO W SZPITALU

§ 1. Regulamin określa cel i zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego, miejsca instalacji kamer systemu, reguły rejestracji i przechowywania zapisu z kamer, sposób ich zabezpieczenia oraz tryb udostępniania danych z zapisu z kamer.

§ 2. Celem monitoringu wizyjnego jest, zapewnienia bezpieczeństwa pacjentom i pracownikom placówki oraz osobom przebywającym na terenie obiektów np. rodzicom, a także ochrona mienia placówki. Monitoring nie stanowi środka nadzoru nad jakością wykonywania pracy przez pracowników placówki.

§ 3. Administratorem systemu monitoringu wizyjnego jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach, przy ul. Korczaka 23 18-100 Łapy.

1. Monitoringiem nie będą objęte:Pomieszczenia socjalne pracowników,

szatnie,

korytarze placówki,

sale pacjentów,

gabinety lekarzy,

2. System monitoringu wizyjnego składa się z:

kamer rejestrujących obraz;
urządzenia rejestrującego i zapisującego obraz na nośniku fizycznym;
stacji monitorowania umożliwiającej podgląd rejestrowanego obrazu.

4. Rejestracji podlega obraz z kamer monitoringu, bez rejestracji dźwięku.

5. Zapisy z kamer przechowywane są przez okres jednego miesiąca, a następnie dane ulegają usunięciu poprzez nadpisanie danych na urządzeniu rejestrującym.

§ 4. Informacja o funkcjonowaniu monitoringu wizyjnego podawana jest poprzez rozmieszczenie tablic z piktogramem kamery na terenie i przy wejściach do budynków.

§ 5. Regulamin zamieszcza się na stronie internetowej szpitala w zakładce „Monitoring wizyjny”.

Skip to content