SARS-COV-2

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach znalazł się na liście szpitali węzłowych w województwie podlaskim.

W związku z powyższym zapraszamy wszystkie placówki medyczne zainteresowane zaszczepieniem swojego personelu-  medycznego i niemedycznego – przeciwko SARS-CoV-2 do zgłaszania swojego personelu drogą mailową wypełniając formularz zgłoszeniowy oraz załączoną „Zgodę na przetwarzanie danych osobowych”.

Zgłoszenia proszę wysyłać na adres e-mail: p.chomicka@szpitallapy.pl. Oświadczenia wydrukowane oraz podpisane należy dostarczyć do Administracji Szpitala.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 85 814 24 21.

Koordynator szczepień: Paulina Chomicka

Zgoda_na_przetwarzanie_danych

formularz zgłoszeniowy personel.xls