Dostawa materiałów i sprzętów jednorazowego użytku

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza:

Przetarg pisemny nieograniczony:

„Dostawa materiałów i sprzętów jednorazowego użytku”

(Znak postępowania: ZP/8/2019/PN)

Edytowano 18.04.2019

Edytowano 30.04.2019

Edytowano 02.05.2019

Edytowano 09.05.2019

Edytowano 14.05.2019

Edytowano 11.06.2019

Edytowano 13.06.2019

Edytowano 14.06.2019

Edytowano 19.06.2019