Administracja


Centrala – 85 814-24-39

 

Dyrekcja


Dyrektor – Urszula Łapińska

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa –  Grzegorz Roszkowski

Sekretariat – 85 814-24-38

 

Naczelna Pielęgniarka


Specjalista ds. epidemiologii - mgr Bożena Kostro

 

Dział Finansowo - Księgowy


Główny księgowy  – Beata Sikora

Z-ca głównego księgowego – Marzanna Łapińska

 

Dział Spraw Pracowniczych


p.o Kierownik - Wioletta Zajkowska

 

Dział Rozliczeń Świadczeń Medycznych


Kierownik działu - Aneta Lulewicz - Kalicka

 

Dział Techniczny


p.o. Kierownika działu – Jarosław Jarnutowski

Zastępca kierownika – Bogusław Łapiński

 

Dział Administracyjno - Organizacyjny


Kierownik działu - Piotr Nowacki

Zamówienia publiczne - 85 814-24-51