DYREKTOR SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁAPACH OGŁASZA KONKURS 36/11/2022 NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

– UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII

– UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ W PODSTAWOWEJ OPIECE ZDROWOTNEJ

– UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIECE ZDROWOTNEJ

– UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM

– UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE GINEKOLOGII W ODDZIALE GINEKOLOGICZNYM

– UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE CHIRURGII OGÓLNEJ W ODDZIALE CHIRURGICZNYM

Edytowano 24.11.2022