Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Białymstoku nadało Samodzielnemu  Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Łapach Srebrną Odznakę Honorową „Zasłużony dla Ratownictwa”.

Skip to content