Title

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach informuje o

  • rozstrzygnięciu części postępowania,
  • unieważnieniu części postępowania oraz
  • przesunięciu terminu rozstrzygnięcia części postępowania

w sprawie konkursu ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych ogłoszonego 25.11.2019, nr 17/11/2019
zgodnie z treścią ogłoszenia.

Skip to content