Title

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach informuje o

rozstrzygnięciu części postępowania oraz unieważnieniu części postępowania w sprawie konkursu ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych ogłoszonego 29.10.2019r., nr 16/10/2019

Skip to content