SP ZOZ w Łapach ogłasza przesunięcie terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert 15/10/2019

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza

przesunięcie terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert 15/10/2019

  • w zakresie udzielania świadczeń pielęgniarskich w zakresie świadczeń zdrowotnych kontraktowanych odrębnie
Skip to content