Ogłoszenia

SP ZOZ w Łapach zatrudni do pracy pielęgniarki

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach pilnie zatrudni pielęgniarki na Oddziale wewn. pielęgniarki na Oddziale chirurgicznym pielęgniarki na Bloku Operacyjnym pielęgniarki anestezjologiczne Wymagania: Aktualne prawo wykonywania zawodu pielęgniarka posiadająca potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe zgodne z profilem ogłoszenia specjalizacja lub kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego (dot. Bloku Operacyjnego) Mile widziane: specjalizacja …

SP ZOZ w Łapach zatrudni do pracy pielęgniarki Czytaj więcej »

SP ZOZ w Łapach zatrudni do inspektora/specjalistę ds. Zamówień publicznych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach zatrudni inspektora/specjalistę ds. Zamówień publicznych Wymagania: wykształcenie wyższe (mile widziane prawnicze) bardzo dobra znajomość obsługi komputera zdolności analityczne bardzo dobra organizacja pracy odpowiedzialność i umiejętność pracy pod presją czasu umiejętność pracy w zespole rzetelność i odpowiedzialność w wykonywaniu powierzonych zadań Mile widziane: ukończone szkolenia, kursy, studia podyplomowe w …

SP ZOZ w Łapach zatrudni do inspektora/specjalistę ds. Zamówień publicznych Czytaj więcej »

SP ZOZ w Łapach zatrudni do inspektora/specjalistę ds. Zamówień publicznych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach pilnie zatrudni inspektora/specjalistę ds. Zamówień publicznych Wymagania: wykształcenie wyższe (mile widziane prawnicze) bardzo dobra znajomość obsługi komputera zdolności analityczne bardzo dobra organizacja pracy odpowiedzialność i umiejętność pracy pod presją czasu umiejętność pracy w zespole rzetelność i odpowiedzialność w wykonywaniu powierzonych zadań Mile widziane: ukończone szkolenia, kursy, studia podyplomowe …

SP ZOZ w Łapach zatrudni do inspektora/specjalistę ds. Zamówień publicznych Czytaj więcej »

SP ZOZ w Łapach zatrudni do pracy sanitariuszy szpitalnych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach pilnie zatrudni sanitariuszy szpitalnych Wymagania: wykształcenie co najmniej podstawowe, co najmniej 6-miesięczny staż pracy w zawodzie, ukończony kurs kwalifikacyjny dla sanitariuszy. Oferty prosimy kierować na adres: SP ZOZ w Łapach, 18-100 Łapy ul. Korczaka 23 lub sekretariat@szpitallapy.pl tel. 85 81 42 418 Do dokumentacji aplikacyjnej proszę dołączyć zgodę na …

SP ZOZ w Łapach zatrudni do pracy sanitariuszy szpitalnych Czytaj więcej »

SP ZOZ w Łapach zatrudni do pracy opiekunów medycznych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach zatrudni opiekunów medycznych Wymagania: ukończona zasadnicza szkoła zawodowa lub szkoła policealna i uzyskany tytuł zawodowy higienistki szpitalnej lub asystentki pielęgniarskiej lub ukończona zasadnicza szkoła zawodowa publiczna lub niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej lub szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w …

SP ZOZ w Łapach zatrudni do pracy opiekunów medycznych Czytaj więcej »

SP ZOZ w Łapach zatrudni do pracy pielęgniarki

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach pilnie zatrudni pielęgniarki na Oddziale wewn. pielęgniarki na Oddziale chirurgicznym pielęgniarki na Bloku Operacyjnym Wymagania: Aktualne prawo wykonywania zawodu Mile widziane: specjalizacja lub kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa pielęgniarstwa zachowawczego lub opieki długoterminowej lub specjalizacja lub kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa pielęgniarstwa chirurgicznego lub specjalizacja lub kurs kwalifikacyjny …

SP ZOZ w Łapach zatrudni do pracy pielęgniarki Czytaj więcej »

SP ZOZ w Łapach zatrudni do pracy diagnostów laboratoryjnych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach zatrudni diagnostów laboratoryjnych Wymagania: zgodne z Ustawą z dnia 27 lipca 2001 roku o diagnostyce laboratoryjnej. Oferty prosimy kierować na adres: SP ZOZ w Łapach, 18-100 Łapy ul. Korczaka 23 lub sekretariat@szpitallapy.pl tel. 85 81 42 418 Do dokumentacji aplikacyjnej proszę dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach pilnie zatrudni do pracy:

lekarza do Stacji Dializ Wymagania: lekarz specjalista w zakresie nefrologii lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie nefrologii 2. pielęgniarkę do Stacji Dializ Wymagania: – pielęgniarka posiadająca potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem kwalifikacje: przeszkolenie w stacji dializ lub kurs specjalistyczny w zakresie dializoterapii, lub kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa nefrologicznego z dializoterapią, lub tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa …

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach pilnie zatrudni do pracy: Czytaj więcej »

SP ZOZ w Łapach zatrudni do pracy pielęgniarki

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach pilnie zatrudni pielęgniarki na Oddziale wewn. pielęgniarki na Oddziale chirurgicznym Wymagania: Aktualne prawo wykonywania zawodu Mile widziane: specjalizacja lub kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa pielęgniarstwa zachowawczego lub opieki długoterminowej lub specjalizacja lub kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa pielęgniarstwa chirurgicznego lub kurs specjalistyczny w zakresie szczepień ochronnych lub kurs …

SP ZOZ w Łapach zatrudni do pracy pielęgniarki Czytaj więcej »

SP ZOZ w Łapach zatrudni do pracy fizjoterapeutów

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach zatrudni fizjoterapeutów w Ośrodku Rehabilitacji. Wymagania: zgodne z  Ustawą  z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty z wykształceniem min. licencjackim Oferty prosimy kierować na adres: SP ZOZ w Łapach, 18-100 Łapy ul. Korczaka 23 lub sekretariat@szpitallapy.pl tel. 85 81 42 418 Do dokumentacji aplikacyjnej proszę dołączyć zgodę …

SP ZOZ w Łapach zatrudni do pracy fizjoterapeutów Czytaj więcej »

SP ZOZ w Łapach zatrudni do pracy pielęgniarki

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach pilnie zatrudni pielęgniarkę do Poradni Chirurgicznej pielęgniarkę do Poradni Otolaryngologicznej Wymagania: Aktualne prawo wykonywania zawodu Mile widziane: specjalizacja lub kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego lub onkologicznego i/lub (dot. poradnia chirurgiczna) specjalizacja lub kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego lub internistycznego lub chirurgicznego (dot. poradnia otolaryngologiczna) kurs specjalistyczny …

SP ZOZ w Łapach zatrudni do pracy pielęgniarki Czytaj więcej »

SP ZOZ w Łapach zatrudni do pracy pielęgniarki

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach pilnie zatrudni PIELĘGNIARKI w Oddziale Dziecięcym Wymagania: Aktualne prawo wykonywania zawodu Mile widziane: staż w oddziale pediatrycznym specjalizacja lub kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego Oferty prosimy kierować na adres: SP ZOZ w Łapach, 18-100 Łapy ul. Korczaka 23 lub sekretariat@szpitallapy.pl tel. 85 81 42 418

SP ZOZ w Łapach zatrudni do pracy położną

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach pilnie zatrudni POŁOŻNĄ do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej Wymagania zgodne z Ustawą o Podstawowej Opiece Zdrowotnej. Oferty prosimy kierować na adres: SP ZOZ w Łapach, 18-100 Łapy ul. Korczaka 23 lub sekretariat@szpitallapy.pl tel. 85 81 42 418

SP ZOZ w Łapach pilnie zatrudni do pracy Kierownika Centralnej Sterylizatorni

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach pilnie zatrudni do pracy Kierownika Centralnej Sterylizatorni Wymagania: wykształcenie wyższe i ukończony kurs kwalifikacyjny dla kierowników centralnych sterylizatorni i osób nadzorujących wytwarzanie sterylnych wyrobów medycznych wg programu zatwierdzonego przez Ministerstwo Zdrowia i 3 lata pracy w zawodzie lub wykształcenie średnie medyczne i ukończony kurs kwalifikacyjny dla kierowników centralnych sterylizatorni …

SP ZOZ w Łapach pilnie zatrudni do pracy Kierownika Centralnej Sterylizatorni Czytaj więcej »

SP ZOZ w Łapach pilnie zatrudni do pracy technika farmaceutycznego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach pilnie zatrudni do pracy technika farmaceutycznego Wymagania: ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego technik farmaceutyczny lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje – zawodowe w zawodzie technik farmaceutyczny Oferty prosimy kierować na adres: SP ZOZ w Łapach, 18-100 Łapy ul. Korczaka 23 lub …

SP ZOZ w Łapach pilnie zatrudni do pracy technika farmaceutycznego Czytaj więcej »

SP ZOZ w Łapach pilnie zatrudni do pracy technika sterylizacji

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach pilnie zatrudni do pracy technika sterylizacji Wymagania: minimum średnie wykształcenie i ukończony kurs kwalifikacyjny z zakresu sterylizacji i dezynfekcji lub uzyskany tytuł zawodowy Technik Sterylizacji Medycznej Oferty prosimy kierować na adres: SP ZOZ w Łapach, 18-100 Łapy ul. Korczaka 23 lub sekretariat@szpitallapy.pl tel. 85 81 42 418

SP ZOZ w Łapach pilnie zatrudni do pracy pielęgniarki

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach pilnie zatrudni do pracy pielęgniarki na Oddziale wewn. pielęgniarki na Oddziale chirurgicznym Wymagania: Aktualne prawo wykonywania zawodu Mile widziane: specjalizacja lub kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego lub opieki długoterminowej lub specjalizacja lub kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego lub kurs specjalistyczny w zakresie szczepień ochronnych lub kurs …

SP ZOZ w Łapach pilnie zatrudni do pracy pielęgniarki Czytaj więcej »

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach zatrudni magistra farmacji w aptece szpitalnej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach zatrudni magistra farmacji w aptece szpitalnej. Wymagania niezbędne: Tytuł magistra farmacji (zgodnie z art. 2b ust. 1 pkt. 2 i 5-7 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991r. o izbach aptekarskich) prawo wykonywania zawodu Wymagania porządane: znajomość prawa farmaceutycznego biegła znajomość obsługi komputera umiejętność organizacji pracy Oferta powinna zawierać …

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach zatrudni magistra farmacji w aptece szpitalnej Czytaj więcej »

SP ZOZ w Łapach pilnie zatrudni do pracy pielęgniarki

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach pilnie zatrudni do pracy pielęgniarki na Oddziale wewn. pielęgniarki na Oddziale chirurgicznym Wymagania: Aktualne prawo wykonywania zawodu Mile widziane: specjalizacja lub kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego lub opieki długoterminowej lub specjalizacja lub kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego lub kurs specjalistyczny w zakresie szczepień ochronnych lub kurs …

SP ZOZ w Łapach pilnie zatrudni do pracy pielęgniarki Czytaj więcej »

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach poszukuje pracownika na stanowisko fizjoterapeuta

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach poszukuje pracownika:Stanowisko – fizjoterapeuta Wymaganie:Wykształcenie wyższe (min. studia licencjackie)Prawo jazdy Proponujemy:Umowa o pracę- pełen etat (7 h 35 min) Miejsce pracy:Zespół rehabilitacji domowej- praca w domu pacjenta (dojazd we własnym zakresie) Oferty prosimy kierować na adres:SP ZOZ w Łapach, 18-100 Łapy ul. Korczaka 23lub sekretariat@szpitallapy.pltel.: 85 81 42 …

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach poszukuje pracownika na stanowisko fizjoterapeuta Czytaj więcej »