Konkursy

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza konkurs 14/10/2019

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie udzielania świadczeń w zakresie położnictwa i ginekologii w Oddziale Chirurgicznym udzielania świadczeń w zakresie Poradni Położniczo-Ginekologicznej udzielania świadczeń w zakresie Poradni Diabetologicznej udzielania świadczeń w zakresie Poradni specjalistycznej – choroby wewnętrzne udzielania świadczeń w zakresie Poradni specjalistycznej – pediatria …

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza konkurs 14/10/2019 Czytaj więcej »

Rozstrzygnięcie konkursu ofert 13/09/2019

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach informuje o: rozstrzygnięciu konkursu ofert 13/09/2019 na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie udzielania świadczeń w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

Rozstrzygnięcie konkursu ofert 12/08/2019

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach informuje o: rozstrzygnięciu konkursu ofert 12/08/2019 na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie udzielania świadczeń w zakresie chorób wewn. w Oddziale Chorób Wewn. i Diabetologii

Rozstrzygnięcie konkursu ofert 11/08/2019

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach informuje o: rozstrzygnięciu konkursu ofert 11/08/2019 na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie udzielania  świadczeń w Podstawowej Opiece Zdrowotnej, pełnienia roli kierownika POZ

Rozstrzygnięcie oraz przesunięcie części konkursu ofert 10/08/2019

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza: rozstrzygnięcie konkursu ofert 10/08/2019 w części dotyczącej udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie Chirurgii Ogólnej w Oddziale Chirurgicznym oraz w Poradni Chirurgii Ogólnej przesunięcie terminu rozstrzygnięcia konkursu w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii do dnia 25.08.2019 godz.15.00

Rozstrzygnięciu konkursu ofert 08/05/2019

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach informuje o: rozstrzygnięciu konkursu ofert 08/05/2019 na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie udzielania  świadczeń  lekarskich w Poradni Urazowo-Ortopedycznej oraz udzielania  świadczeń  lekarskich w Oddziale Dziecięcym z Izbą Przyjęć.

Rozstrzygnięciu konkursu ofert 07/04/2019 – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach informuje o: rozstrzygnięciu konkursu ofert 07/04/2019 na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie Udzielania świadczeń lekarskich w Poradni Chirurgii Ogólnej oraz unieważnieniu konkursu ofert  w zakresie Udzielania świadczeń lekarskich w Poradni Urazowo-Ortopedycznej

SP ZOZ w Łapach ogłasza konkurs 07/04/2019

na udzielanie świadczeń zdrowotnych, w zakresie: Udzielania świadczeń lekarskich w zakresie Poradni Urazowo–Ortopedycznej Udzielania świadczeń lekarskich w zakresie Poradni Chirurgii Ogólnej

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nr 06/04/2019

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach informuje o: rozstrzygnięciu konkursu ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnychw zakresie Udzielania świadczeń lekarskich w Poradni Urazowo–Ortopedycznej Udzielania świadczeń pielęgniarskich w zakresie świadczeń zdrowotnych kontraktowanych odrębnie w SP ZOZ w Łapach