Podpisanie umowy na dofinansowanie projektu (Demo)

W dniu 10 października 2018 r. podczas spotkania w PUW w Białymstoku, w którym uczestniczył Minister Zdrowia prof. Łukasz Szumowski, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach podpisał umowę na dofinansowanie projektu nr POIS.09.01.00-00-0258/18 pn. ,,Budowa i wyposażenie SOR oraz lądowiska dla śmigłowców LPR w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łapach”.

Wartość projektu: 9 774 907,55 zł
Wartość dofinansowania: 8 057 658,56 zł

Dzięki tej inwestycji SP ZOZ w Łapach wybuduje i wyposaży Szpitalny Oddział Ratunkowy oraz lądowisko dla śmigłowców LPR. Pozwoli to na podniesienie poziomu bezpieczeństwa w regionie oraz na zwiększenie dostępu do specjalistycznych świadczeń ratujących życie, a także znacząco poprawi jakość świadczonych usług medycznych.

Skip to content