Konferencja inauguracyjna – „Cukrzyca jako cicha epidemia – program walki z cukrzycą w obszarze transgranicznym” (Demo)

W dniu 25 kwietnia 2018r. w Łapach odbyła się konferencja inauguracyjna projekt Cukrzyca jako cicha epidemia – program walki z cukrzycą w obszarze transgranicznym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Interreg V-A Litwa-Polska na lata 2014-2020. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach–Lider Projektu realizuje przedsięwzięcie w partnerstwie ze Szpitalem w Wyłkowyszkach (Vilkaviskis). Głównym celem projektu jest zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa na obszarze pogranicza polsko-litewskiego poprzez zwiększenie dostępu do wysokiej jakości opieki medycznej w dziedzinie diagnostyki i leczenia cukrzycy.

W spotkaniu udział wzięła delegacja 15 przedstawicieli Szpitala w Wyłkowyszkach, pracownicy łapskiego szpitala, przedstawiciele władz samorządowych regionu, w tym Pan Antoni Pełkowski, Starosta Powiatu Białostockiego oraz Pani Urszula Jabłońska, Burmistrz Łap. W sumie w konferencji uczestniczyły 43 osoby.

Podczas spotkania przedstawiono założenia projektu, planowane działania, grupy docelowe oraz spodziewane rezultaty. Ponadto Dyrektorzy obu szpitali zaprezentowali swoje placówki, zakres świadczonych usług oraz plany na przyszłość. Delegacja lekarzy litewskich odwiedziła również SP ZOZ w Łapach. Spotkanie środowisk medycznych obu krajów pozwoliło również na wymianę wzajemnych doświadczeń.

Projekt będzie realizowany do końca stycznia 2019 roku.

Skip to content