Ogłoszenie o brakowaniu dokumentacji medycznej bez możliwości odtworzenia danych osobowych

🟥 Ogłoszenie o brakowaniu dokumentacji medycznej bez możliwości odtworzenia danych osobowych

‼️‼️ Szanowni Państwo, ‼️‼️
Uprzejmie informujemy, że planowane jest przeprowadzenie procedury brakowania (zniszczenia) dokumentacji medycznej pacjentów leczonych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łapach w latach 2000 – 2001.
Osoby zainteresowane uzyskaniem oryginału indywidualnej dokumentacji medycznej (historie chorób z leczenia szpitalnego) przeznaczonej do zniszczenia będą mogły odebrać wymienioną dokumentację do dnia 13.04.2022 r po uprzednim złożeniu stosownego wniosku. Wnioski należy składać w Dziale Technicznym Szpitala (komórka odpowiedzialna za udostępnianie dokumentacji medycznej – tel. 85 8142493) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 14:30 . Po upływie w/w terminu dokumentacja medyczna zgodnie z obowiązującą procedurą zostanie zniszczona.
Wzór wniosku znajduje się na stronie internetowej Szpitala (sekcja „Dla Pacjenta” ¨ „Pliki dla Pacjenta”).
Dokumentacja medyczna udostępniana jest pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta.
Podstawa prawna: art. 29 ust. 2 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz § 9 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej.

 

Skip to content