Nowa Poradnia Leczenia Ran Przewlekłych od 1 listopada 2021 r.

                SP ZOZ w Łapach informuje, że od 1 listopada 2021 r. w Budynku Przychodni przy ul. Piaskowej 9 będą udzielane świadczenia w ramach Poradni Leczenia Ran Przewlekłych.
Poradnia obejmuje leczeniem pacjentów z ranami przewlekłymi (trudno gojącymi się),
np. stopą cukrzycową, odleżynami, owrzodzeniami o podłożu naczyniowym. W zależności od stanu klinicznego pacjenta poradnia zapewnia kompleksowe leczenie rany – ambulatoryjne lub szpitalne (operacyjne).
Zgodnie z wytycznymi Narodowego Funduszu Zdrowia do objęcia leczeniem w poradni kwalifikują się pacjenci z raną przewlekłą (z wyłączeniem owrzodzeń nowotworowych) występującą ponad 6 tygodni bez postępu gojenia od pierwszej udokumentowanej wizyty
u lekarza związanej z raną i rozpoczynającej proces leczenia.
Pacjent zgłaszający się po raz pierwszy musi posiadać:
  • skierowanie od lekarza POZ/AOS/Szpitala;
  • informację o dotychczasowym leczeniu rany (leków stosowanych miejscowo,
    a w szczególności stosowanej antybiotykoterapii);
  • wyniki badań: morfologia, poziom glukozy/profil, poziom białka, INR, APTT, fibrynogen, EKG, cholesterol całkowity, HDL, LDL, trójglicerydy, zalecane CRP i Hb glikowana;
  • kopie kart informacyjnych dotychczasowego leczenia szpitalnego;
  • listę zażywanych leków.
 
Rejestracja osobista lub telefoniczna pod nr tel.
85 833 40 08
85 715 22 94
605 122 100

Skip to content