Otwarcie lądowiska dla śmigłowców LPR w SP ZOZ w Łapach!

W środę odbyło się oficjalne otwarcie lądowiska dla śmigłowców LPR w SP ZOZ w Łapach!

Tę wyjątkową chwilę świętowali z nami m.in. Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Jan Bolesław Perkowski, Wicestarosta Powiatu Białostockiego – Pan Roman Czepe, Pan Mariusz Gromko – Senator RP, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki – Pan Dariusz Piontkowski, Pan Bohdan Paszkowski – wojewoda podlaski, Pan Mariusz Gołaszewski oraz pierwszy lądujący na naszym lądowisku – Pan Krzysztof Przybysz.

Budowa lądowiska kosztowała ponad 1,5 mln zł i stanowiła integralną część projektu unijnego „Budowa SOR i lądowiska dla śmigłowców LPR w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łapach”, którego całkowita wartość wynosiła ponad 12 mln, z czego 8 mln stanowiło dofinansowanie z budżetu UE i 4 mln z budżetu Powiat Białostocki.
Przybyłym gościom serdecznie dziękujemy za ciepłe i motywujące do dalszej pracy słowa, ukierunkowanej na rozwój naszego Szpitala.

Skip to content