NR 02/03/2020

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach informuje
o rozstrzygnięciu drugiej części postępowania
w sprawie konkursu ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych
ogłoszonego 16.03.2020.r, nr 02/03/2020
 
Skip to content