Podziękowania

🏥‼️PODZIĘKOWANIA‼️🏥

 

‼️Specjalne podziękowania Panu Janowi Perkowskiemu Staroście Powiatu Białostockiego, Panu Romanowi Czepe Wicestaroście Powiatu Białostockiego oraz innym darczyńcom za przekazanie darowizn finansowych.

 
#powiatbiałostocki ®️ #białystok ®️ #łapy ®️ #bezpiecznypersonel ®️ #bezpiecznypacjent ®️ #BEZPIECZNYPERSONEL ®️ #BEZPIECZNYPACJENT ®️ #bialystok ®️ #podlaskie ®️
Skip to content