Próbna ewakuacja Szpitala w Łapach

W dniu 17 kwietnia 2019 roku, na terenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach odbyła się próbna ewakuacja pacjentów i pracowników .

Ćwiczeniami objęto Oddział chirurgiczny oraz Pomieszczenia Techniczne w nowo wybudowanym budynku . Akcja odbyła się przy udziale Państwowej Straży Pożarnej w Łapach oraz Ochotniczych Straży Pożarnych w Łapach, Płonce Kościelnej, Uhowie, Łupiance, Poświętnem.
Akcja rozpoczęła się od zgłoszenia do dyżurnego straży pożarnej dużego zadymienia w pomieszczeniu technicznym. Dym rozprzestrzeniał się i należało ewakuować pacjentów Oddziału Chirurgicznego.

Ćwiczenia miały na celu praktyczne sprawdzenie warunków ewakuacji.

To również doskonała okazja dla strażaków, aby zapoznać się z systemem zabezpieczeń p/poż stosowanym w szpitalu

Skip to content