SP ZOZ w Łapach informuje

W dniu 30 sierpnia 2018 roku w ramach Umowy zawartej między Wojewodą Podlaskim a Powiatem Białostockim, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach otrzymał dofinansowanie na wykonanie zadania pn. ,,Wyposażenie Bloku Operacyjnego oraz Pracowni Endoskopii Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach”.

Całkowita wartość zadania: 1 285 600,64 zł

Dotacja z budżetu państwa: 986 598,43 zł

Wkład własny Powiatu Białostockiego: 266 605,07 zł

Środki własne SP ZOZ w Łapach: 32 397,14 zł

Realizacja zadania zakończyła się w dniu 31 grudnia 2018 roku. W ramach dofinansowania zakupiony został sprzęt i wyposażenie na Blok Operacyjny oraz do Pracowni Endoskopii. Inwestycja znacząco przyczyni się do wzrostu jakości i dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Skip to content