Informacja o unieważnieniu postępowania (Demo)

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach informuje o unieważnieniu postępowania dotyczącego:

Zaprojektowanie wraz z wykonaniem robót budowlanych polegających na wymianie wewnętrznego dźwigu szpitalnego (windy) w budynku głównym SP ZOZ w Łapach

Unieważnienie

Skip to content