cennik

CENNIK BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH WYKONYWANYCH W SP ZOZ ŁAPY

 

  I. BADANIA RADIOLOGICZNE  
LP.  Rodzaj badania cena
1 ZDJĘCIE KLATKI PIERSIOWEJ A-P 21,00 zł
2 ZDJĘCIE KLATKI PIERSIOWEJ A-P I BOCZNE 28,00 zł
3 ZDJĘCIE KLATKI PIERSIOWEJ DZIECKA 21,00 zł
4 ZDJĘCIE JAMY BRZUSZNEJ 21,00 zł
5 ZDJĘCIE CZASZKI A-P I BOCZNE 27,00 zł
6 ZDJĘCIE RTG TWARZOCZASZKI 21,00 zł
7 ZDJĘCIE RTG CELOWANE TWARZOCZASZKI 21,00 zł
8 ZDJĘCIE RTG PODSTAWY CZASZKI 21,00 zł
9 ZDJĘCIE OCZODOŁÓW A-P 21,00 zł
10 ZDJĘCIE ŻUCHWY DWIE PROJEKCJE 27,00 zł
11 ZDJĘCIE ŻUCHWY JEDNA PROJEKCJA 21,00 zł
12 ZDJĘCIE NOSA 21,00 zł
13 ZDJĘCIE USZU DWIE PROJEKCJE 27,00 zł
14 ZDJĘCIE SIODEŁKA TURECKIEGO 21,00 zł
15 ZDJĘCIE ZATOK 21,00 zł
16 ZDJĘCIE KRĘGOSŁUPA SZYJNEGO BOCZNE 21,00 zł
17 ZDJĘCIE KRĘGOSŁUPA C TRZY PROJEKCJE 34,00 zł
18 ZDJĘCIE KRĘGOSŁUPA SZYJNEGO A-P I BOCZNE 23,00 zł
19 ZDJĘCIE KRĘGOSŁUPA C BOCZNE BEZ OPISU 22,00 zł
20 ZDJĘCIE KRĘGOSŁUPA L-S BEZ OPISU 22,00 zł
21 ZDJĘCIE KRĘGOSŁUPA TH A-P I BOCZNE 27,00 zł
22 ZDJĘCIE KRĘGOSŁUPA TH BOCZNE 21,00 zł
23 ZDJĘCIE KRĘGOSŁUPA L-S BOCZNE BEZ OPISU 22,00 zł
24 ZDJĘCIE KRĘGOSŁUPA L-S A-P I BOCZNE 27,00 zł
25 ZDJĘCIEKRĘGOSŁUPA L-S BOCZNE  21,00 zł
26 ZDJĘCIE KOŚCI OGONOWEJ BOCZNE 21,00 zł
27 ZDJĘCIE KRĘGOSŁUPA A-P STOJĄC 21,00 zł
28 ZDJĘCIE MIEDNICY  21,00 zł
29 ZDJĘCIE STAWU BIODROWEGO A-P 21,00 zł
30 ZDJĘCIE STAWÓW BIODROWYCH OSIOWE 21,00 zł
31 ZDJĘCIE STAWÓW BIODROWYCH  A-P 21,00 zł
32 ZDJĘCIE STAWÓW KRZYŻOWO-BIODROWYCH  21,00 zł
33 ZDJĘCIE STAWU BARKOWEGO 21,00 zł
34 ZDJĘCIE STAWÓW ŁOKCIOWYCH TRZY PROJEKCJE 32,00 zł
35 ZDJĘCIE STAWU ŁOKCIOWEGO DWIE PROJEKCJE 28,00 zł
36 ZDJĘCIE ŁOPATKI 21,00 zł
37 ZDJĘCIE OBOJCZYKA 21,00 zł
38 ZDJĘCIE ŻEBER  21,00 zł
39 ZDJĘCIE MOSTKA BOCZNE 21,00 zł
40 ZDJĘCIE KOŃCZYNY GÓRNEJ [RAMIĘ/PRZEDRAMIĘ] A-P I BOCZNE 28,00 zł
41 ZDJĘCIE KOŚCI UDOWEJ JEDNA PROJEKCJA 23,00 zł
42 ZDJĘCIE KOŚCI UDOWEJ DWIE PROJEKCJE 28,00 zł
43 ZDJĘCIE PODUDZIA A-P I BOCZNE 28,00 zł
44 ZDJĘCIE STAWÓW KOLANOWYCH TRZY PROJEKCJE 32,00 zł
45 ZDJĘCIE STAWÓW KOLANOWYCH DWIE PROJEKCJE 28,00 zł
46 ZDJĘCIE STAWU KOLANOWEGO JEDNA PROJEKCJA  21,00 zł
47 ZDJĘCIE STAWU SKOKOWEGO TRZY PROJEKCJE 32,00 zł
48 ZDJĘCIE STAWU SKOKOWEGO DWIE PROJEKCJE 28,00 zł
49 ZDJĘCIE RĄK A-P 24,00 zł
50 ZDJĘCIE RĘKI JEDNA PROJEKCJA 21,00 zł
51 ZDJĘCIE NADGARSTKÓW A-P. 21,00 zł
52 ZDJĘCIE RĘKI DWIE PROJEKCJE 28,00 zł
53 ZDJĘCIE NADGARSTKA JEDNA PROJEKCJA 21,00 zł
54 ZDJĘCIE NADGARSTKA DWIE PROJEKCJE 28,00 zł
55 ZDJĘCIE STÓP TRZY PROJEKCJE 32,00 zł
56 ZDJĘCIE STOPY DWIE PROJEKCJE 28,00 zł
57 ZDJĘCIE STOPY JEDNA PROJEKCJA 21,00 zł
58 ZDJĘCIE RTG PIĘTY BOCZNE 21,00 zł
59 ZDJĘCIE KOŚCI PIĘTOWYCH TRZY PROJEKCJE 32,00 zł
60 ZDJĘCIE KOŚCI PIĘTOWEJ DWIE PROJEKCJE 28,00 zł
61 ZDJĘCIE PALCA 28,00 zł
62 ZDJĘCIE RĄK DZIECI 28,00 zł
63 BADANIE KONTRASTOWE PRZEŁYKU 53,00 zł
64 BADANIE KONTRASTOWE ŻOŁĄDKA I DWUNASTNICY 63,00 zł
65 WLEW DOODBYTNICZY 86,00 zł
66 UROGRAFIA ZE ŚRODKIEM NIEJONOWYM 140,00 zł
67 UROGRAFIA U DZIECI 132,00 zł
  II. BADANIA ULTRASONOGRAFICZNE  
LP.  Rodzaj badania cena
1 USG TĘTNIC KOŃCZYNY DOLNEJ METODĄ DOPPLER 60,00 zł
2 USG BRZUCHA I PRZESTRZENI ZAOTRZEWNEJ 44,00 zł
3 USG TARCZYCY I PRZYTARCZYC 44,00 zł
4 USG TĘTNIC DOMÓZGOWYCH METODĄ DOPPLER 80,00 zł
5 USG NACZYŃ SZYI METODĄ DOPPLER 80,00 zł
6 USG JAMY OPŁUCNEJ 44,00 zł
7 USG PRZETOKI TĘTNICZO – ŻYLNEJ METODĄ DOPPLER 80,00 zł
8 USG KOŃCZYN GÓRNYCH LUB DOLNYCH 44,00 zł
9 USG MOSZNY W TYM JĄDER I NAJĄDRZY 44,00 zł
10 USG POWŁOK 44,00 zł
11 USG DOŁÓW PODKOLANOWYCH 44,00 zł
12 USG,NEREK,MOCZOWODÓW,PĘCHERZA MOCZOWEGO 44,00 zł
13 USG ŚLINIAMEK 44,00 zł
14 USG UKŁADU MOCZOWEGO-INNE 44,00 zł
15 USG WĘZŁÓW CHŁONNYCH 44,00 zł
16 USG KOŃCZYNY DOLNEJ W KIERUNKU ZAKRZEPICY 44,00 zł
  III. BADANIA ENDOSKOPOWE  
1 GASTROSKOPIA PROSTA 180,00 zł
2 GASTROSKOPIA Z JEDNYM WYCINKIEM 190,00 zł
3 GASTROSKOPIA Z TESTEM NA HELIKOBAKTER 220,00 zł
4 KOLONOSKOPIA PROSTA 290,00 zł
5 KOLONOSKOPIA Z JEDNYM WYCINKIEM 310,00 zł
6 ENDOSKOPOWE USUNIĘCIE POLIPÓW 500,00 zł
7 ZABIEG Z UŻYCIEM ARGONU 300,00 zł
8 ZNIECZULENIE OGÓLNE DO BADANIA ENDOSKOPOWEGO 600,00 zł
9 *1) PREMEDYKACJA DO BADANIA ENDOSKOPOWEGO 80,00 zł
10 *1) DODATKOWE POBRANIA WYCINKÓW (1 POJEMNIK) 70,00 zł
11 *1) TEST URAZOWY DO GASTROSKOPII 40,00 zł
Uwaga * 1) świadczenia niezakontraktowane z Narodowym Funduszem Zdrowia  
  IV. IINNE BADANIA  
LP.  Rodzaj badania cena
1 EKG SERCA 15,00 zł
2 PORADA W PORADNI SPECJALISTYCZNEJ 50,00 zł
3 INIEKCJE WYKONYWANE W GABINECIE ZABIEGOWYM   
  -PODSKÓRNE 10,00 zł
  -DOMIĘŚNIOWE 10,00 zł
  -DOŻYLNE 15,00 zł