Zakup i dostawa specjalistycznych sprzętów oraz wyposażenia na potrzeby SPZOZ w Łapach

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza: Przetarg pisemny nieograniczony: „Zakup i dostawa specjalistycznych sprzętów oraz wyposażenia na potrzeby SPZOZ w Łapach” (Znak postępowania: ZP/20/2019/PN) Edytowano 11.09.2019 Edytowano 16.09.2019 Edytowano 27.09.2019 Edytowano 27.09.2019 Edytowano 02.10.2019 Edytowano 04.10.2019 Edytowano 14.10.2019

SP ZOZ w Łapach zatrudni do pracy opiekunów medycznych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach zatrudni opiekunów medycznych Wymagania: ukończona zasadnicza szkoła zawodowa lub szkoła policealna i uzyskany tytuł zawodowy higienistki szpitalnej lub asystentki pielęgniarskiej lub ukończona zasadnicza szkoła zawodowa publiczna lub niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej lub szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w …

SP ZOZ w Łapach zatrudni do pracy opiekunów medycznych Czytaj więcej »

Rozstrzygnięcie konkursu ofert 12/08/2019

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach informuje o: rozstrzygnięciu konkursu ofert 12/08/2019 na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie udzielania świadczeń w zakresie chorób wewn. w Oddziale Chorób Wewn. i Diabetologii

SP ZOZ w Łapach zatrudni do pracy pielęgniarki

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach pilnie zatrudni pielęgniarki na Oddziale wewn. pielęgniarki na Oddziale chirurgicznym pielęgniarki na Bloku Operacyjnym Wymagania: Aktualne prawo wykonywania zawodu Mile widziane: specjalizacja lub kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa pielęgniarstwa zachowawczego lub opieki długoterminowej lub specjalizacja lub kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa pielęgniarstwa chirurgicznego lub specjalizacja lub kurs kwalifikacyjny …

SP ZOZ w Łapach zatrudni do pracy pielęgniarki Czytaj więcej »

Zakup i dostawa urządzeń komputerowych na potrzeby SPZOZ w Łapach

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza: Przetarg pisemny nieograniczony: „Zakup i dostawa urządzeń komputerowych na potrzeby SPZOZ w Łapach” (Znak postępowania: ZP/19/2019/PN) Edytowano 03.09.2019 SP-ZOZ-Łapy-SIWZ- ZMIANA TERMINUPobierz Edytowano 04.09.2019 Edytowano 12.09.2019 Edytowano 25.09.2019 Edytowano 04.10.2019

Rozstrzygnięcie konkursu ofert 11/08/2019

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach informuje o: rozstrzygnięciu konkursu ofert 11/08/2019 na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie udzielania  świadczeń w Podstawowej Opiece Zdrowotnej, pełnienia roli kierownika POZ

Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę (sprzedaż) Artykułów spożywczych

ZAPROSZENIE Do złożenia oferty Na dostawę (sprzedaż) Artykułów spożywczych w trybie „zapytania o cenę” – art. 69 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej – uPzp) Ofertę należy złożyć w kopercie w siedzibie Zamawiającego tj. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁAPACH UL. J. KORCZAKA 23 18-100 ŁAPY na …

Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę (sprzedaż) Artykułów spożywczych Czytaj więcej »

Zakup i dostawa specjalistycznych sprzętów oraz wyposażenia na potrzeby SPZOZ w Łapach

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza: Przetarg pisemny nieograniczony: „Zakup i dostawa specjalistycznych sprzętów oraz wyposażenia na potrzeby SPZOZ w Łapach” (Znak postępowania: ZP/18/2019/PN) Zał. Nr 2 do SIWZ – Formularz asortymentowo-cenowyPobierz Zał. Nr 3.1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia (archiwum .zip)Pobierz Zał. Nr 5 do SIWZ – JEDZPobierz Klucz publicznyPobierz Edytowano …

Zakup i dostawa specjalistycznych sprzętów oraz wyposażenia na potrzeby SPZOZ w Łapach Czytaj więcej »

Rozstrzygnięcie oraz przesunięcie części konkursu ofert 10/08/2019

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza: rozstrzygnięcie konkursu ofert 10/08/2019 w części dotyczącej udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie Chirurgii Ogólnej w Oddziale Chirurgicznym oraz w Poradni Chirurgii Ogólnej przesunięcie terminu rozstrzygnięcia konkursu w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii do dnia 25.08.2019 godz.15.00

Zapytanie ofertowe: „Wykonanie usługi przeglądów i konserwacji urządzeń medycznych na potrzeby SPZOZ w Łapach”

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza: Zaproszenie do składania ofert w ramach zapytania ofertowego: „Wykonanie usługi przeglądów i konserwacji urządzeń medycznych na potrzeby SPZOZ w Łapach” Numer postępowania: DAO.262.ZO.4/2019 Zał. Nr 2 Opis Przedmiotu ZamówieniaPobierz Zmianie uległ termin składania oraz otwarcia ofert. TERMIN SKŁADANIA OFERT: 16.08.2019 r. godzina 10:00 OTWARCIE OFERT: 16.08.2019 r. …

Zapytanie ofertowe: „Wykonanie usługi przeglądów i konserwacji urządzeń medycznych na potrzeby SPZOZ w Łapach” Czytaj więcej »

WAŻNE !!! – PEDIATRA W POZ

Informacja Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach informuje, iż od dnia 01.08.2019 r. w Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej przy ul. Piaskowej 9 został zatrudniony lekarz specjalista w dziedzinie pediatrii i w trakcie specjalizacji z chorób zakaźnych Zapraszamy dzieci i młodzież w: poniedziałki – 8:15-14:45wtorki – 8:15 – 14:40piątki – 8:15 – 14:15